پوستر فیلم  تاکسی پلیس

تاکسی پلیس

محصولایران
فیلم «تاکسی پلیس» روایتگر قصه یک راننده تاکسی است که در ارتباط با یک قاچاقچی، با پلیس همکاری می‌ کند.
سعید عالم زاده
محسن چگینی
سعید ذهنی
پرستو جنیدی