پوستر فیلم  کلیله و دمنه

کلیله و دمنه

محصولایران
انیمیشن «کلیله و دمنه» درباره دو شغال به نام‌ های کلیله و دمنه است که با حوادث تلخ و شیرینی در جنگل روبرو می‌ شوند. علاقه آن ها وارد شدن به دربار شیر است. وقتی به آن جا می‌ رسند، به ناچار عاقبت کارهای بد و خوب اطرافیان شیر را نظاره می کنند. این انیمیشن ایرانی به کارگردانی «علیرضا توکلی بینا» موفق به کسب جایزه و نامزدی در چندین جشواره بین المللی شده است.