پوستر فیلم  حجر بن عدی

حجر بن عدی

محصولایران
سریال«حجر بن عدی» داستان زندگی حجر را روایت می‌ کند که از سال پنجم هجری آغاز می‌ شود و با بررسی مراحل مختلف زندگی حجر همچون مسلمان شدن او، حضور در جنگ‌ های نهروان، صفین، جمل، مخالفت او با تبلیغات مسموم معاویه علیه خاندان پیامبر(ص) و در نهایت شهادت او و جمعی از یارانش در سال ۵۱ هجری خاتمه پیدا می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر