مامان ها
بستن
پوستر فیلم  مامان ها

مامان ها

محصولایران
برنامه ترکیبی «مامان ها» ایده تازه‌ ای را به نمایش می گذارد، و در مورد دغدغه ها و مسائل مربوط به نحوه ارتباط و تربیت فرزندان صحبت می کند. مسائلی که قبلا به آن ها پرداخته نشده و یا کمتر به سراغشان رفته اند، به همین دلیل این برنامه توانسته مورد استقبال زیادی قرار بگیرد.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر