پوستر فیلم  ساختمان 85

ساختمان 85

محصولایران
با برخورد ماشین یکی از اهالی «ساختمان ۸۵» با دیوار پارکینگ، بقایای مربوط به یک جنازه لابه‌لای دیوار یافت می‌ شود. از آن جا که تعداد قابل توجهی از ساکنین ساختمان، به کار خلاف مشغولند، با باز شدن پای پلیس برای حل پرونده قتل، آن ها نیز درگیر ماجراهایی می‌ شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
مهدی فخیم زاده
رضا انصاریان