پوستر فیلم  تو می مانی

تو می مانی

محصولایران
فیلم «تو می مانی» 4 ماه آخر زندگی سردار شهید «مهدی امینی»، فرمانده عملیات سپاه ارومیه است. داستان فیلم درباره مبارزه این شهید با گروه‌ های دموکرات و منافقین در سال ۱۳۶۰ است