پوستر فیلم  دروازه ساعات

دروازه ساعات

محصولایران
با شنیدن خبر ورود کاروان اسرای کربلا به دمشق هر یک از اهالی آماده رفتن به «دروازه ساعات» می‌ شوند تا در جشنی که توسط حاکمان برپا شده شرکت کنند اما کسانی هستند که با داشتن درک صحیح از واقعه کربلا به سرزنش مردم بی‌ خرد می‌ پردازند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر